Ranní úvaha

Pavla Bergmannová: Na východ od Západu, na západ od Východu

Ranní úvaha

Pavla Bergmannová: Na východ od Západu, na západ od Východu
Palác kultury a vědy ve Varšavě

Vltava

„Pocházím ze země, která leží příliš na východ od Západu a zároveň příliš na západ od Východu,“ popsal Sławomir Mrożek v roce 1986 ve svém dramatu Smlouva poněkud ironicky Polsko. Zmíněná analogie – kterou není třeba vnímat jen z hlediska geografického – je svým způsobem stále trefná a vystihuje mj. i hlavní město této země – Varšavu.
Pavla Bergmannová

Ostatní také poslouchají