Ranní úvaha

Miloš Rejchrt: Rozjímejme strom

Ranní úvaha

Miloš Rejchrt: Rozjímejme strom
Vánoční strom v Českých Budějovicích

Vltava

V účetních knihách alsaského města Selestat se našel zápis z 21. prosince roku 1521, jímž se potvrzuje výplata mimořádné odměny ve výši čtyř šilinků městským biřicům. Před vánocemi toho roku jim totiž přibyla povinnost hlídat obecní les, aby z něj obyvatelstvo nevyřezávalo mladé jedle.

Ostatní také poslouchají