Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Útěcha po Vánocích

Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Útěcha po Vánocích
Příprava galette du roi, kulatého „králova“ koláče z máslového listového těsta

Vltava

Nedokážu si vybavit, kdo s námi tehdy chodil na tři krále. Od dveří ke dveřím, s papírovými korunami na hlavách a s holemi, kterými jsme po vzoru herců z Chorey Bohemiky tloukly do dlaždic. Vím ale jistě, že jako nejmladší jsem vždy byla odsouzena k tomu představovat „černého vzadu“, kterého druzí dva odstrkují. Pravděpodobně jsem měla i začerněný obličej. Doufám, že to na mne jednou někdo nevytáhne jako na kanadského premiéra Justina Trudeau.
Magdalena Platzová

Ostatní také poslouchají