Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Ampère in Love

Ranní úvaha

Magdalena Platzová: Ampère in Love
Ampèrův rodný dům v Poleymieux

Vltava

„Jak rád bloumám po rozkvetlých stezkách,

kde jsem tě spatřil pod střechou z šeříku….“

Napsal své první lásce André Marie Ampèr, objevitel elektromagnetismu. Pocházel z vesnice Poleymieux, jež se rozkládá na několika příkrých svazích, severně od Lyonu.

 
Magdalena Platzová

Ostatní také poslouchají