Ranní úvaha

Jan M. Heller: Kokstalgie

Ranní úvaha

Jan M. Heller: Kokstalgie
České peníze

Vltava

Znám zemi jménem Kokstalgie. Neleží na žádném kontinentu; je to čirá utopie. Vládne tu spravedlivý režim: všechno se odvíjí od čísel. Přednost má to, co je větší. Velké korporace, velké průmyslové podniky, velké agrokombináty, velcí telefonní operátoři. Ti všichni rozhodují o tom, že ten, kdo je menší, dostane co nejméně a zaplatí za to co nejvíc. V čistém souladu s demokratickými principy tu vládne průměrnost, ta největší ze všech většin.
Jan M. Heller

Ostatní také poslouchají