Ranní úvaha

Daniel Soukup: Co dělají absolventi humanitních oborů

Ranní úvaha

Daniel Soukup: Co dělají absolventi humanitních oborů
Filozofická fakulta UK

Vltava

V diskusích o uplatnění vysokoškoláků v praxi zaznívá názor, že humanitní obory, u kterých není jednoznačná vazba mezi studiem a budoucí profesí, jsou jaksi méněcenné.

Ostatní také poslouchají