Ranní úvaha

Bližší košile než kabát

Ranní úvaha

Bližší košile než kabát
Kabát

Vltava

Přísloví, že košile je bližší než kabát, naznačuje, že vlastní zájem má u člověka přednost před nějakými vzdálenými cíli. Třeba blaho rodiny je víc než světlé zítřky celé společnosti. Člověk ale nejedná takto jednoduše. Má samozřejmě zájmy, ale stejně tak je ovlivněn jako společenská bytost nějakými hodnotami.

Ostatní také poslouchají