Ranní interview

OSPOD čelí krizi. Nárůst náročnějších případů i nároků na administrativu, přibližuje referent a místopředseda komory

Ranní interview

OSPOD čelí krizi. Nárůst náročnějších případů i nároků na administrativu, přibližuje referent a místopředseda komory
Byrokracie

Radiožurnál

OSPOD, orgán sociálně-právní ochrany dětí, bojuje s nedostatkem zaměstnanců, přemírou papírování a skokovým nárůstem dětí a mladistvých se sebevražednými pokusy. „Nestíháme a hasíme jen ty největší problémy,“ říká místopředseda komory David Karl. Podporu potřebují děti z Afghánistánu, Sýrie a Ukrajiny, které se v ČR ocitly kvůli válkám, ale také děti týrané, zneužívané nebo oběti trestné činnosti. Jaké další faktory způsobily kritickou situaci? Poslechněte si celý rozhovor.
Petr Král

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Ranní Radiožurnál. Sedm hodin 50 minut. Nestíháme a hasíme jenom ty největší problémy. Tak toto tvrdí orgány sociálně právní pomoci a ochrany dětí, tzv. OSPOD, si stěžují na nedostatek pracovníků a přemíru papírování a k běžným případům jim přitom skokově přibylo dětí a mladistvých se sebevražednými pokusy. Nezletilí uprchlíci z Ukrajiny, ale i rostoucí počet rodin zasažených ekonomickou krizí. Profesní komora sociálně právní ochrany dětí už na kritickou situaci upozornila ministerstvo práce a sociálních věcí. A právě místopředseda komory David Carroll je teď hostem ranního Radiožurnálu. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Vy tvrdíte, že vám rapidně přibylo práce. Pojďme to nějak podrobně vysvětlit. Ještě jedno, jaké jsou ty hlavní důvody? Je to třeba ta zmiňovaná ekonomická krize?

  • No určitě to jeden z faktorů. Nicméně při přidá se určitě migrační krize, kdy nám přibylo dětí cizinců bez doprovodu z Afghánistánu, Sýrie a těchto zemí, odkud se prchají děti před válkou. Dále Ukrajinu, Ukrajina jako taková, kdy přišlo na území ČR mnoho dětí, který potřebují podporu, i když tady většinou mají své rodiny nebo své příbuzné nebo osoby, které doprovázejí, tak i tak potřebují naši podporu. To je jeden faktor, kde ta práce přibyla. A tak, jak jste zmiňoval už na začátku toho úvodu té reportáže, tak vnímáme v praxi nárůst těch dětí, které mají sebevražedné sklony k sebepoškozování a tady tyto těch náročnějších případu k ní. A s tím ruku v ruce jde i rostoucí nároky na administrativu, kdy ministerstvo sice deklaruje, že sníží tu náročnost administrace, ale zatím to v praxi se úplně neprojevilo a nemáme žádné náznaky, že by to mělo se změní. Pro představu, jaké případy řešíte asi nejčastěji? Nejčastější to jsou případy.

  • Dětí týraných, zneužívaných, které jsou oběti trestné činnosti. Dále jsou to děti, které jsou obětí jiných trestných činů, děti v náhradní rodinné péči o děti, které vedou zahálčivý život nebo páchají trestnou činnost, kteří opakovaně páchají přestupky. Jsou to děti, které se ocitnou bez péče, ať už cizinci nebo děti naši naši, řeknu to takto jako naši domácí, tak o ty všechny se musíme postarat. Ale je to kolizní opatrovnictví, kdy si představte, že se dva rodiče rozvádějí, potřebují před rozvodem upravit péči o děti? Tak u všech těch letech sporů nebo u těchto řízení my jsme přítomní a zastupujeme to dítě, protože potřebuje mít takového dětského advokáta, který my jsme jmenovaní zpravidla zpravidla mi dali jsme, chodíme na policii, kdy u každého výslechu podezřelého nebo nebo svědka mladistvého musíme být přítomný. Takže to je práce. Narůstá a je poměrně hodně.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají