Ranní interview

Možnost volby posiluje zodpovědnost, zdůvodňuje ministerstvo návrh na zrušení povinného druhého jazyka

Ranní interview

Možnost volby posiluje zodpovědnost, zdůvodňuje ministerstvo návrh na zrušení povinného druhého jazyka
Lektor z Velké Británie Peter Newman při výuce angličtiny na ZŠ Jiřice

Radiožurnál

Žáci základních škol se už skoro deset let povinně učí druhý cizí jazyk. Připravovaná reforma základního vzdělávání by to ale mohla změnit. Její autoři totiž navrhují, aby se druhý cizí jazyk stal pouze volitelným. „Rádi bychom vzdělávání orientovali na žáka, a tím posilovali jeho spoluzodpovědnost a pozitivní vztah ke škole a vzdělávání vůbec,“ vysvětluje jeden z autorů návrhu, předseda Expertního panelu MŠMT pro revizi RVP ZV Jan Jiterský.
Jiří Chum

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají