rAdioCUSTICA

Lucia Kašiarová & Tomáš Vtípil: Kvantový řev

rAdioCUSTICA

Lucia Kašiarová & Tomáš Vtípil: Kvantový řev
Vědcům se podařilo spárovat sadu povrchem se šířících kvant zvuku s umělým atomem a zachytit je pomocí systému ultramalých kovových pásků

Vltava

Zvuková kompozice Kvantový řev je transformací konceptu prostorové performance do rozhlasového prostředí. Vznikla v autorském duu mimožánrového hudebníka a tanečnice, která skrze konkrétní tělo vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém lze na malou chvíli společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému.
Ladislav Železný

Ostatní také poslouchají