rAdioCUSTICA

Darina Žurková: breathers

rAdioCUSTICA

Darina Žurková: breathers
breathers

Vltava

Breathers svou myšlenkou i kompozičním zpracováním navazují na mé předchozí projekty E-Vironments (v rámci série Imaginary Ecosystems), které se soustředily na zkoumání imaginárních ekosystémů, re/definování kontextů a vzorců chování jednotlivých složek nebo organismů těchto environmentů, a především objevování křehkostí a různých slabých míst daných ekosystémů.
Michal Rataj

Ostatní také poslouchají