Prolomit vlny

Problémy studentů jsou problémy všech. Bez strukturálních změn nečeká dobrá budoucnost nikoho

Prolomit vlny

Problémy studentů jsou problémy všech. Bez strukturálních změn nečeká dobrá budoucnost nikoho
Z demonstrace uspořádané studentskou iniciativou Budoucnost neškrtneš, která proběhla 18. května 2023 před pražským Rudolfinem

Radio Wave

Nestává se často, aby studenti sdíleli společnou pozici s důchodci, odboráři či mladými rodinami. Současná politická krize ale nabízí nové a ověřené cesty, jak mohou různé společenské skupiny překonat vzájemné rozdíly a bojovat za společné ekonomické zájmy.
Matouš Hrdina

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají