Přímo z místa

Výprava do zlatých časů ve Zlatých Horách

Přímo z místa

Výprava do zlatých časů ve Zlatých Horách
Repliky zlatorudných mlýnů

Olomouc

Muzeum, skanzen, staré štoly a další stavby a místa připomínají hornickou minulost Zlatých Hor. Tvrdou práci, těžký život horníků i vodou poháněné velké stroje představí průvodci reportáží Přímo z místa.
Aleš Spurný

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají