Příběhy 20. století

Na pomoc republikánskému Španělsku. Vzpomínky Adolfa Vodičky a Františka Švrčka na občanskou válku

Příběhy 20. století

Na pomoc republikánskému Španělsku. Vzpomínky Adolfa Vodičky a Františka Švrčka na občanskou válku
František Švrček těsně po válce

Plus

Letos uplynulo 85 let ode dne, kdy německé a italské letectvo vybombardovalo baskické město Guernica. Stalo se to 26. dubna 1937, zahynuly stovky lidí, událost se stala předobrazem budoucích hrůz, ničivých náletů na města plná civilistů.
Adam Drda

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.

  • Letos uplynulo 85 let od chvíle, kdy německé a italské letectvo vybombardovalo baskické město k Arnika. Stalo se to 20. dubna 1937. Zemřely stovky lidí a k. Arnika byla před obrazem budoucích hrůz velkých náletů na města plná civilistů. Španělská občanská válka, během níž zahynuly statisíce lidí a která je dodnes chápána jako předehra války světové, začala 17. července 1936 vzpourou v Maroku. Tehdy se převážná část španělské armády pod vedením konzervativního důstojnického sboru a zejména generála Franciska Franka vzbouřila proti republikánské vládě. Válka pak trvala více než tři roky až do konce března 1939, kdy kapituloval republikánský Madrid. Pozdějšího diktátora Franka během konfliktu vojensky podporovalo nacistické Německo a fašistická Itálie republikány především komunistický Sovětský svaz. Na jejich straně ale bojovali také desítky 1000 dobrovolníků z mnoha evropských zemí, mezi nimi i tři tisícovky Čechů a Slováků. Právě československé interbrigadisty uslyšíte v dnešním pořadu, kterým vás provází Adam Drda. A uslyšíte také hispanistu Josefa Forbelského, který zemřel letos v listopadu ve věku 92 let. Příběhy jsou věnovány jeho památce.

  • O tom, kdo byl v konfliktu. Správná strana podle měřítek mezinárodního práva i zásad demokracie nemůže být pochyb. Levicová republikánská vláda Lidové fronty vzešla z řádných voleb, vojáci byli podřízeni. Zároveň se ale španělská válka stala předmětem nejhrubší propagandy a zvláště v komunistických zemích se léta připouštěli jediný výklad, totiž ten, který válku popisoval výhradně jako střet dobra, tedy pokrokového lidu, pokrokové republikánské levice vedené Sovětským svazem a zla, to jest fašismu, respektive buržoazie a všech možných ničemných sil starého světa. Jen pro ilustraci ukázka, jak se o občanské válce a interbrigadistech referovalo u nás začátkem 70. let.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají