Příběhy 20. století

Co mi Gustáv dal – a vzal… Příběh architekta Jana Hájka

Příběhy 20. století

Co mi Gustáv dal – a vzal… Příběh architekta Jana Hájka
Jan Hájek

Plus

Po Vánocích (27. prosince 2022) zemřel v Praze po těžké nemoci ve věku pouhých 58 let architekt, příležitostný publicista a člen redakční rady časopisu Babylon Jan Hájek. Vystudoval v Norsku, kam se po značném úsilí a mezinárodním politickém vyjednávání vystěhoval z Československa v polovině 80. let, neboť se jako dítě a později mladý muž stal obětí normalizačního komunistického aparátu.
Adam Drda

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vypráví mi osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.

  • 27. prosince 2022 zemřel v Praze po těžké nemoci ve věku 58 let architekt Jan Hájek. Dnešní příběhy, jimiž vás provází Adam Drda, jsou věnovány jeho vzpomínkám a jeho památce. Pořad je trochu jiný než obvykle. Honza byl můj blízký kamarád, proto si taky v interview tykáme. A snad i v jiných ohledech je ten rozhovor méně formální než obvykle. Je třeba předeslat, že Honza měl pozoruhodný a zvlášť v mládí nelehký život, a taky dost specifický způsob vyprávění. Příběh, který by méně plachý člověk vylíčil dramatický kus chatě v určitých momentech by kladl důraz především na osobní trápení nebo naopak na osobní výjimečnost, popisoval velmi střízlivě. Nechtěl svou osobu vyzdvihovat, hodně věcí ironizoval nebo je shazoval humorem. Narodil se v Praze roku 1964 jako jediné dítě Jiřího Hájka, vysoce postaveného komunistického funkcionáře. V roce 968, československého ministra zahraničních věcí, který se postavil proti sovětské okupaci a posléze i proti posrpnovému režimu. Stal se pak za tzv. osmašedesátníky jedním z 1. 3 mluvčích Charty 77 spolu s Václavem Havlem a Janem Patočkou. Honzu život otcova politická angažovanost výrazně určovala, ale o tom už bude řeč v následujících minutách.

  • Začněme od otce. Jak už zaznělo, pro příběh je to důležité. Jan Hájek u Jiřím Hájkovi.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají