Prahou křížem krážem

Život válečné Prahy před sto lety zachycuje výstava fotografií

Prahou křížem krážem

Život válečné Prahy před sto lety zachycuje výstava fotografií
Prodej mouky ve vyšehradské prodejně, 1914–1915

Rádio DAB Praha

Do minulosti se prostřednictvím sto let starých autentických fotografií mohou dostat návštěvníci venkovní výstavy před budovou Muzea hlavního města Prahy.

Ostatní také poslouchají