Prahou křížem krážem

Švédské drancování Prahy: Ztráty, ze kterých se protočí oči

Prahou křížem krážem

Švédské drancování Prahy: Ztráty, ze kterých se protočí oči
Tam, kde se dnes zpívá, hraje a maluje, se bojovalo ještě po uzavření vestfálského míru

Rádio DAB Praha

Dne 26. července 1648 mezi druhou a třetí hodinou ranní přes pobořené místo v hradební zdi za kapucínským klášterem na Loretánském náměstí pronikli Švédové do Prahy.

 

Ostatní také poslouchají