Prahou křížem krážem

Projekt Pátráme po Pomukovi mapuje výskyt soch Jana Nepomuckého

Prahou křížem krážem

Projekt Pátráme po Pomukovi mapuje výskyt soch Jana Nepomuckého
Sv. Jan Nepomucký na Karlově mostě

Rádio DAB Praha

Jan z Pomuka, známý spíše jako svatý Jan Nepomucký, se narodil přibližně mezi rokem 1340 – 1350 v městě zvaném Pomuk, dnes Nepomuk. 

Ostatní také poslouchají