Prahou křížem krážem

Požáry v Řeporyjích navštěvují geologové z celého světa

Prahou křížem krážem

Požáry v Řeporyjích navštěvují geologové z celého světa
Tunel bývalé malodrážky, tvarem připomínající okno katedrály

Rádio DAB Praha

Dva bývalé vápencové lomy, štola, která je spojuje a tunel pro úzkokolejnou malodrážku. Národní přírodní památka Požáry se rozkládá na ploše 2,71 hektaru a objevíte ji v Řeporyjích. Požáry jsou významným nalezištěm zkamenělin.

Ostatní také poslouchají