Prahou křížem krážem

Nejstarší budova pošty nebo první lavička Václava Havla u nás stojí na Maltézském náměstí

Prahou křížem krážem

Nejstarší budova pošty nebo první lavička Václava Havla u nás stojí na Maltézském náměstí
Nejstarší pošta v Praze, žlutá budova vlevo

Rádio DAB Praha

Kolem roku 1158 věnoval král Vladislav I. rozsáhlé pozemky na malostranském břehu u právě stavěného kamenného Juditina mostu řádu johanitů, pozdějším maltézským rytířům. Ti zde postupně vybudovali pevné sídlo, takzvanou komendu: klášter s kostelem, špitál a hospodářské budovy. Vítejte na Maltézském náměstí!

Ostatní také poslouchají