Prahou křížem krážem

Františkánská zahrada: ostrůvek klidu v centru města anebo zkratka

Prahou křížem krážem

Františkánská zahrada: ostrůvek klidu v centru města anebo zkratka
Altán ve Františkánské zahradě a záhony bylinek

Rádio DAB Praha

Zelený ostrůvek klidu a pohody v centru velkoměsta, to je Františkánská zahrada. Původní klášterní zahrada karmelitánů u kostela Panny Marie Sněžné vznikla po roce 1348. Poté, kdy Karel IV. založil Nové Město. Od počátku 17. století je zahradou františkánů observantů, kteří upravili její středověké jádro. Zahrada je spojnicí mezi Václavským a Jungmannovým náměstím.

Ostatní také poslouchají