Poznáváme Šumavu

Šumavě vládli až do roku 1989 vojáci

Poznáváme Šumavu

Šumavě vládli až do roku 1989 vojáci
Ženijní zátarasy byly odstraněny hned v letech 1990-1991

Rádio vašeho kraje

V roce 1991 vznikl náš největší národní park v České republice – Národní park Šumava. Vznikl v místech, která byla z velké části turistům uzavřená, protože zde hlídali hranice vojáci pohraniční stráže. Existovalo zde hraniční pásmo – tzv. Železná opona. I kvůli tomu zde turismus byl spíše na okraji zájmu a podpory, a to přesto, že návštěvnost Šumavy – alespoň té přístupné části byla velká.
Jan Dvořák

Ostatní také poslouchají