Poznáváme Šumavu

Na české straně Šumavy žije v současnosti osm párů vzácných sokolů

Poznáváme Šumavu

Na české straně Šumavy žije v současnosti osm párů vzácných sokolů
Sokol stěhovavý

Plzeň

Sokol stěhovavý je jedním z přísně chráněných ptáků, který na Šumavě žije – naštěstí. Chybělo totiž málo a dnes jsme o tomto krásném dravci mohli mluvit v minulém čase a nazývat ho vyhynulým druhem. 
Jan Dvořák

Ostatní také poslouchají