Povídka

Pavla Horáková: Přála bych si narodit se znovu za dvě stě let

Povídka

Pavla Horáková: Přála bych si narodit se znovu za dvě stě let
Pavla Horáková

Vltava

Naše paní Božena Němcová, matka českého románu, horoucí srdce, Božena Němcová bojující ... - tak ji nazýváme, tak ji chceme vidět. Odráží se ale v těchto přídomcích skutečný život Boženy Němcové? Povídku napsanou pro rozhlas k výročí spisovatelčina narození připravila Klára Fleyberková. Účinkuje Zuzana Stivínová. Režie Markéta Jahodová. Premiéra.
Klára Fleyberková

Ostatní také poslouchají