Poradna

Naučit se cizímu jazyku jde v každém věku, říká Andrea Kadrmas z jazykové agentury

Poradna

Naučit se cizímu jazyku jde v každém věku, říká Andrea Kadrmas z jazykové agentury
Andrea Kadrmas z jazykové agentury Skřivánek

Ostrava

Myslíte, že věk je vaší největší překážkou v učení cizích jazyků? Existuje několik hypotéz, podle kterých hraje velkou roli náš věk při osvojování jazyka mateřského, ale ne cizího!
Ivana Šuláková

Ostatní také poslouchají