Poradíme vám

Usnášeníschopnost shromáždění vlastníků bytů se odvíjí od velikosti spoluvlastnických podílů

Poradíme vám

Usnášeníschopnost shromáždění vlastníků bytů se odvíjí od velikosti spoluvlastnických podílů
Poradíme vám

Plzeň

Odborník na bytovou problematiku Tomáš Havlík vysvětluje práva a povinnosti vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají