Polední koncert

Kouzelný hudebníku, odkud jdeš? Dvořákovy skladatelské začátky (1/7)

Polední koncert

Kouzelný hudebníku, odkud jdeš? Dvořákovy skladatelské začátky (1/7)
Antonín Dvořák

Vltava

Na programu: Polka „Pomněnka“. Hraje Tomáš Víšek (klavír). - Preludium B dur. Hraje Aleš Bárta (varhany). - Smyčcový kvintet č. 1 a moll op. 1. Hrají Josef Klusoň (viola) a Panochovo kvarteto. - Symfonie č. 1 c moll Zlonické zvony. Hrají Berlínští filharmonikové, řídí Rafael Kubelík. Připravil Zdeněk Havlíček.
Zdeněk Havlíček

Ostatní také poslouchají