Pokračování za chvilku

Rudolf Tomšů: Zpráva o napadení počítače obzvlášť rafinovaným způsobem

Pokračování za chvilku

Rudolf Tomšů: Zpráva o napadení počítače obzvlášť rafinovaným způsobem
Halina Pawlowská

Dvojka

Halina Pawlowská čte povídku posluchače Dvojky. Svoje náměty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz.