Pokračování za chvilku

Nedomová: O Vojtíškových sněhových Vánocích

Pokračování za chvilku

Nedomová: O Vojtíškových sněhových Vánocích
Halina Pawlowská

Dvojka

Halina Pawlowská čte povídku posluchačky Dvojky. Svoje náměty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz.

Více z pořadu