Pokračování za chvilku

Jiří Galatík: Proč se neučit cizí jazyky aneb Pozor na návod na použití

Pokračování za chvilku

Jiří Galatík: Proč se neučit cizí jazyky aneb Pozor na návod na použití
Halina Pawlowská

Dvojka

Halina Pawlowská čte povídku posluchače Dvojky. Svoje náměty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz.

Ostatní také poslouchají