Pokračování za chvilku

Halina Pawlowská: Zážitky z karantény (47/50)