Pokračování za chvilku

Alena Klimešová: Procházka

Pokračování za chvilku

Alena Klimešová: Procházka
Halina Pawlowská

Dvojka

Halina Pawlowská čte povídku posluchače/posluchačky Dvojky. Svoje náměty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz.