Pochoutkový rok

Odhalili jsme důvod, proč naši předci věšeli špek do komína

Pochoutkový rok

Odhalili jsme důvod, proč naši předci věšeli špek do komína
Špek

Rádio vašeho kraje

Skočit někomu na špek není příjemné. Kdybychom ale toto rčení vzali doslova a zaskočili k někomu na domácí špek, velmi bychom si pochutnali. Špek je totiž uzené vepřové sádlo, které se vyrábí z vepřového hřbetu. Špeků existuje několik druhů a zkušený řezník je rozezná nejen podle chuti, ale i konzistence a způsobu vyuzení.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají