Planetárium

S kým bojovaly římské legie? Tisíciletý mýtus Germánů či Keltů a limity alchymie v křesťanské Evropě

Planetárium

S kým bojovaly římské legie? Tisíciletý mýtus Germánů či Keltů a limity alchymie v křesťanské Evropě
Památník Vercingetorixe, posledního sjednotitele Galů v bojích proti Římanům, u oppida Alésie a vesnice Alise-Sainte-Reine v Burgundsku. V roce 52 př. n. l. se po obléhání Alésie římskými vojsky Vercingetorix vzdal a galský odpor byl definitivně zlomen

Sever

S kým bojovaly římské legie? Tisíciletý mýtus Germánů a Keltů (04:59) – Novinky astronomie: Kometární Otesánek (22:32) – Alchymisté, 2. část: Pokud to Bůh dovolí (26:42)
Frederik Velinský

Více z pořadu