Planetárium

Přes dva tisíce let stará krása antických váz a jejich digitalizace ve dvou i více rozměrech

Planetárium

Přes dva tisíce let stará krása antických váz a jejich digitalizace ve dvou i více rozměrech
Jihoitalský červenofigurový talířek z 2. poloviny 4. století před Kristem

Sever

Krása a tajemství antických váz (4:38) – Příběhy hvězd: Regulus, královská lví hvězda (23:38) – Jak se fotí staré vázy aneb Digitalizace kulturního dědictví (27:50)
Frederik Velinský

Více z pořadu