Planetárium

Nezemru já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, skončím syfilidou

Planetárium

Nezemru já od práce, nezahynu bídou, nezalknu se v oprátce, skončím syfilidou
Nejstarší obří černá díra může astronomům pomoct pochopit temné období vesmíru

Sever

S „metlou prostopášníků“, o níž v roce 1902 veršoval František Gellner ve své Písni zhýralého jinocha, si v té době medicína stále ještě nevěděla rady.

Více z pořadu