Planetárium

Aretinova mapa Čech v bojích třicetileté války a starověký oltář od italské Tolfy, ztracený v trní

Planetárium

Aretinova mapa Čech v bojích třicetileté války a starověký oltář od italské Tolfy, ztracený v trní
Mapa Čech od Pavla Aretina, detail pravého horního rohu

Sever

Nový a přesný popis Království českého Pavla Aretina (4:36) – Historie: Juraj Jánošík (18:45) – Knihovnička: Cesta do pravěku (23:50) – Kamenný oltář u města Tolfa (28:17)
Frederik Velinský

Více z pořadu