Osudy

Osudy Radegasta Parolka, vysokoškolského pedagoga a překladatele z litevštiny a lotyštiny (1/10)

Osudy

Osudy Radegasta Parolka, vysokoškolského pedagoga a překladatele z litevštiny a lotyštiny (1/10)
Profesor Radegast Parolek

Vltava

Natočeno v r. 2011. Připravila Vladimíra Bezdíčková.

Ostatní také poslouchají