Osudy Kurta Gebauera, sochaře, pedagoga a neúnavného inspirátora

Informace o obrázku

Hravost, humor, fantazie, ale také angažovanost, netradiční přístup, využití nezvyklých materiálů. To vše je neodmyslitelně spjato s dílem českého sochaře, pedagoga, neúnavného inspirátora a celoživotního bojovníka za kvalitnější veřejný prostor Kurta Gebauera. Poslechněte si jeho Osudy.