Osudy

Osudy Jana Schmida (2/10)

Osudy

Osudy Jana Schmida (2/10)
Herec, režisér, výtvarník, moderátor, spisovatel Jan Schmid

Vltava

Rozhlasové vzpomínání výtvarníka, spisovatele, ale hlavně divadelníka, zakladatele Ypsilonky. Připravila Alena Zemančíková. Technická spolupráce Tomáš Pernický. Natočeno v roce 2022.
Alena Zemančíková