Online Plus

Proč české školství zaostává v digitalizaci a digitálním vzdělávání?

Online Plus

Proč české školství zaostává v digitalizaci a digitálním vzdělávání?
Online Plus

Plus

Analyzujeme stížnost na společnost Google, kterou někteří online provozovatelé služeb na hledání a zprostředkování práce obviňují ze zneužívání dominance ve vyhledávání. Zamyslíme se nad budoucností psaní soukromých blogů a neopomeneme ani další kauzu společnosti Facebook, která nechala hlasové zprávy uživatelů přepisovat stovkami externistů. Přepravil a moderuje šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.
David Slížek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Kauza s poslechem nahrávek z on-line služeb zasáhla i Facebook. Blokovací služba tam mění majitele. Google čelí další antimonopolní stížnosti a digitalizace českého školství. Vás ne? To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás dnes provede David Slížek.

  • On-line plus.

  • Ani dnes. Samozřejmě na to nebudu sám. Vedle mě je ve studiu připravený náš pravidelný komentátor a redaktor deníku n Petr Koubský. Vítej Petře. Dobrý den. Český stát pokulhává v digitalizaci českého školství. Při své kontrole to zjistil NKÚ, který prověřoval projekty na podporu digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství podle výsledků šetření ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé. Navíc nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani pedagogy a nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele, říká kontrolní úřad. Velkým problémem podle něj je i nedostatek financí. Chybí totiž peníze na nákup a údržbu počítačů a sítí ve školách. NKÚ se v tomto bodě opírá o dotazníkové šetření mezi řediteli základních a středních škol. Podle něj je 80 % počítačů na školách starších tří let a školy uvádějí chybějící peníze jako hlavní překážku rozvoje digitalizace vzdělávání. Ministerstvo školství se závěry NKÚ nesouhlasí. Úřad podle něj příliš zjednodušuje data a pracuje s čísly, která nejsou ze své podstaty srovnatelná. NKÚ také podle ministerstva ve své zprávě opomíjí roli obcí a měst, které jsou zřizovateli škol a měli by tak do jejich vybavení investovat. Petře, digitalizace škol a vlastně vybavování vůbec škol potřebnými počítači, software, m. Ale především právě ta změna školského systému, to je téma, které se v Česku vleče už strašně dlouho. Od různých projektů na právě podporu nákupu počítačů a připojení do škol, které některé nedopadly úplně asi dobře, jak je z minulosti víme až vlastně po dnešek. Ty sám vidíš ve školství nějaké, že by se děly nějaké opravdu podstatné změny, které by opravdu směřovaly k tomu, že žáci už nebudou mít více znalostí o počítačích a internetu než jejich pedagogové. A podobné věci. Obě naše děti Lotus maturovaly, takže já bych vlastně jsem si uvědomil, mohl si dovolit mluvit hodně otevřeně, upřímně, poprvé po dlouhých letech. Ale především bych asi řekl, že dokud se nepřistanou míchat dohromady dvě věci, z nichž jedna je vybavení škol technikou a připojením k internetu. A to, jestli jsou počítače, které byly roky, tři roky nebo osm let. A ta druhá věc je rozhodnutí, co se bude učit v této oblasti, kdo to bude učit, jakým způsobem. Dokud se tyto dvě věci jasně od sebe neodliší, tak se nikam nehneme. Digitalizace školství přece neznamená, že všude bude spousta počítačů, být, byť těch nejmodernějších a nejlepších. Jde o to, abychom opravdu učily děti, vzdělávaly je o vychovávali koneckonců taky, aby to odpovídalo požadavkům 21. století. To nevyřešíme tím, že ten problém dosypeme penězi.

Více z pořadu