Okolo češtiny

Vypálit někomu rybník

Okolo češtiny

Vypálit někomu rybník
Výlov rybníku Vrkoč

Olomouc

Čeština je jazyk velmi bohatý. Nejen v tom smyslu jako ostatní jazyky světa, tedy že dovede vyjádřit skoro všechno, co si člověk zamane, ale i v tom smyslu, že svým uživatelům nabízí roztodivné způsoby, jak něco říct nepřímo. Probereme český frazeologismus jako vypálit někomu rybník. Ještě mi znějí v uších slova jedné naší německé studentky, která tento český frazeologismus uvedla jako příklad naprosté nelogičnosti češtiny.
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají