Okolo češtiny

Tramtárie

Okolo češtiny

Tramtárie
Ondřej Bláha, váš průvodce češtinou

Olomouc

Je jasné, že letos to s cestováním nebude slavné – a tak se alespoň symbolicky zastavme u slova, které asociuje a jaksi shrnuje všechny ty dálky. To slovo zní: tramtárie.

Ostatní také poslouchají