Okolo češtiny

Světlo a svět

Okolo češtiny

Světlo a svět
svět, globus

Olomouc

Slova svět a světlo spolu úzce souvisí. Naši předkové pojmenovali ten obrovský prostor, který nazýváme světem, právě podle toho, že je na něm světlo. Že všechno, co na tomto světě je, je osvětleno, vidíme to a můžeme to poznat. Protějškem tohoto světa jako „světlého místa“ bylo pak podle našich předků podsvětí, jehož hlavním znakem byla tma. Např. starý řecký básník Homér mluví přímo o nejčistší, absolutní temnotě, která v podsvětí panuje.

Ostatní také poslouchají