Okolo češtiny

Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu

Okolo češtiny

Slunovrat jako neznámá pro starou češtinu
Jak Keltové slavili zimní slunovrat

Olomouc

Stará čeština měla pro latinské slovo advent český protějšek, a sice příštie. Slovo příštie fungovalo v kontextu značně širším, než je tomu u slova advent – vlastně bylo úplným ekvivalentem našeho slova příchod – míní se tím samozřejmě příchod Ježíše Krista na zem, jak byl poeticky popsán v evangeliu podle Lukáše. 
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají