Okolo češtiny

Počet hlásek v češtině a dalších jazycích

Okolo češtiny

Počet hlásek v češtině a dalších jazycích
Souhlásky a samohlásky

Olomouc

Jazyk je něco jako veliká skládačka složená z vět, slov, jejich kořenů a přípon. Ale tou úplně nejmenší stavební jednotkou je hláska. Kolik jich máme u nás a kolik v jiných jazycích? Téma pro našeho bohemistu. 
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají