Okolo češtiny

Jak moc nešťastný může být šafářův dvoreček

Okolo češtiny

Jak moc nešťastný může být šafářův dvoreček
Usedlost z oblasti Českobrodska a Nymburska ve skanzenu Kouřim

Olomouc

Šafář je termín německého původu a je odvozený od slovesa schaffe, jehož význam je činit se, nařizovat, poroučet. Šafář byl vlastně takový dozorce na velkostatku, zastupoval majitele, tedy vrchnost, a jeho úkolem bylo kontrolovat a popohánět zaměstnance velkostatku, aby byly výnosy co největší. Dá rozum, že šafář dbal také na to, aby zároveň i náklady na provoz velkostatku byly co nejnižší. Co znamená český frazeologismus smutný nebo nešťastný jak šafářův dvoreček?
Ondřej Bláha