Okolo češtiny

Co člověk má, když má „utrum“?

Okolo češtiny

Co člověk má, když má „utrum“?
Ruce na skle

Olomouc

Tak tedy, co člověk má, když má utrum? Slovo utrum zní latinsky, ale opravdová latina to v našem frazeologismu mít utrum asi není. Mít utrum je frazeologismus, který vznikl jistě už před několika sty lety ve školách, kde se vyučovala latina. Od jakého slova vlastně vznikl? Téma pro našeho bohemistu.
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají