Okolo češtiny

Chiméra

Okolo češtiny

Chiméra
Chiméra

Olomouc

Do dlouhé řady slov, která jsme zdědili z dob antiky, hlavně tedy ze starověkého Řecka, patří také slovo chiméra. To slovo se běžně používá ve významu „vidina“ nebo „přelud“, anebo také „nereálná představa.“

Ostatní také poslouchají