Odpolední interview

Vzpomínky Ostravanů sbírá už šest let městská knihovna a její pracovnice Jarmila Burešová

Odpolední interview

Vzpomínky Ostravanů sbírá už šest let městská knihovna a její pracovnice Jarmila Burešová
Knihovnice Jarmila Burešová s dosud vydanými sborníky. Chystá se třetí

Ostrava

Do projektu Paměť Ostravy se zapojily desítky lidí, a to především seniorů. Cenná svědectví mají podobu textů, ale i audionahrávek, fotografií a kronik.